Middelburg

Home

Op 30 april 2014 hebben de Dans- en Folkloregroep Walacra en de Folkloristische Dansgroep Medioburgum besloten verder te gaan onder de naam:

Dans- en Folkloregroep Medioburgum-Walacra.

 Op dinsdag 1 juli 2014 is de acte met de nieuwe statuten getekend. Notaris Heuvelmans van De Notaris Winkel in Souburg heeft dit belangeloos voor ons gedaan.

Met haar dansgroep brengt de vereniging een aantal oude dansen ten tonele, deels van Zeeuwse oorsprong, deels geïmporteerd van buiten de provincie waarna de danspassen en de muziek op de Walcherse dorpen een eigen leven kregen. Door de jaren heen kregen ook deze geïmporteerde dansen een Zeeuws karakter.

Bij sommige dansen is het onderscheid met dansen van buiten de provincie duidelijk te horen en te zien. Bij andere dansen zijn er vaak overeenkomsten te herkennen met de dansen uit de andere provincies.

De dansen worden uitgevoerd onder begeleiding van een of meerdere muzikanten en tussen de dansjes door wordt uitleg gegeven over de kleding die onze dansers dragen: de dracht van het Middelburgse Ambacht met de daarbij behorende gouden en zilveren sieraden.

De kindergroep van onze vereniging bestaat uit meer dan 10 kinderen in leeftijd variërend van 3 tot 10 jaar.
Ook zij laten, in de klederdracht, een aantal oude kinderliedjes en -spelletjes zien.

De babbelaarbakkers vullen de vereniging aan met het op ambachtelijke wijze bereiden van het bekende Zeeuwse snoepgoed.

Wanneer het u iets lijkt om  bij onze vereniging mee te dansen, kunt u gerust een keer op de oefenavond komen kijken.

De kleding mag van de vereniging geleend worden en de contributie bedraagt € 24 per jaar

 Wij oefenen van november t/m maart op de dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in het clubhuis van de korfbalvereniging Fortis, Koopmansvoetpad 77 in Oost Souburg. Van april t/m oktober is de oefenavond op woensdagavond.

De kindergroep oefent om de 14 dagen op woensdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur.

http://

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij de secretaris Chris Schouls.

telefoon: (0118) 625750

email: Medioburgum@zeelandnet.nl

De Dans- en Folkloregroep Medioburgum-Walacra is een vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid, opgericht bij notariële akte en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Zuidwest-Nederland onder nummer 40309329.

De Dans- en Folkloregroep Medioburgum-Walacra  is aangesloten bij de Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland en bij The International Organisation of Folk Art en is daarnaast ook ingeschreven bij The International Dance Council, onderdeel van de UNESCO