Middelburg

Uit De Ruyters Journaal van ADRZ: Terugblik Week van Zorg & Welzijn

ADRZ3
ADRZ
Terugblik Week van Zorg & Welzijn

De Week van Zorg & Welzijn is goed verlopen. De hele week bezochten veel mensen het ziekenhuis voor demonstraties, activiteiten, voorlichting en informatie. Het ADRZ heeft dit jaar gekozen om elke dag een activiteit te houden in het kader van verschillende thema’s. De aftrap met de Externe Stakeholders op dinsdag 15 maart was een groot succes. Onze ‘partners’ hebben te kennen gegeven deze bijeenkomsten erg te waarderen en er was voldoende ruimte om met elkaar over belangrijke zaken te spreken. De woensdagmiddag stond in het teken van kinderen. De kleine patiëntjes ston-den in de rij bij de gipsverbandmeester en de ballonnenclown. Er was veel belangstelling voor de kindercouveuse en het uitgezette circuit van de kinderfysiotherapeute. Sanquin Bloedbank en KiKa stonden met een informatiekraam.
Donderdag konden ouderen bewegen in het ziekenhuis en werd voorlichting gegeven over onder andere ouderenmishandeling, Allevo en SMWO bewegingsactiviteiten en vrijwilligerswerk. De Walcherse volksdansgroep zorgde voor veel levendigheid in het ziekenhuis en de yogalessen van Allevo brachten daar weer wat rust in. Als afsluiting een gezellige high tea, uitstekend verzorgd door onze eigen medewerkers, maakte deze dag helemaal compleet.
Vrijdag werd succesvol het Oncologie-symposium gehouden in de kerk tegenover het ziekenhuis.
Zaterdag was er veel belangstelling voor de demonstraties op de Spoedeisende Hulp. Een veelal gehoorde opmerking was dat er veel tijd was voor individuele gesprekken, wat door de bezoekers zeer werd gewaardeerd.
Afdeling Communicatie, 4884ADRZ2