Middelburg

Verslag Inspiratiedag Levende Folklore

Wij kregen de volgende email:

Geachte besturen en beste leden van folkloregroepen,

Op zaterdag 30 januari jongstleden hielden wij voor het eerst een inspiratiedag Levende Folklore, waarvan u hierbij het verslag ontvangt.  U mag het verslag op uw website plaatsen en doorsturen naar andere geïnteresseerden.

Wij zijn er allemaal van doordrongen dat de mooie Nederlandse folklore niet mag uitsterven. Ook in de toekomst moeten mensen kunnen genieten van de traditionele Nederlandse dans, muziek en klederdracht. Nederlandse folklore hoort toch immers bij de identiteit en geschiedenis van ons land.

Daar gaat het Landelijk Overleg Levende Folklore zich de komende tijd voor inzetten. En wij hopen op uw hulp. Graag willen wij dat u met ons meedenkt. Al uw creatieve tips zijn van harte welkom! Mail ze of schrijf ze ons.

Met vriendelijke groeten,

Arie Koelemij voorzitter Landelijk Overleg Levende Folklore

Ineke Strouken directeur Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland

Het verslag vindt u hier.

inspiratiedag